top of page

Building Information Modelling

Updated: Jan 24, 2021

Mô hình hóa thông tin công trình (B.I.Modelling)


Mô hình hóa thông tin công trình (B.I.Modelling) là một quy trình tạo và xử lý dữ liệu công trình trong quá trình phát triển dự án. Đó là một không gian ba chiều, có thể mô phỏng với thời gian thực, mô hình công trình ảo hóa bằng chương trình máy tính và bạn có thể tăng năng suất lao động trong suốt quá trình thiết kế và thi công công trình. Quá trình này tạo ra sản phẩm BIM (B.I.Model), với những liên kết hình học của công trình về không gian kiến trúc, cấu kiện kết cấu và hệ thống cơ điện, thông tin địa lý, vật lý, số lượng và thuộc tính của tất cả các thành phần liên quan đến công trình.


Mô hình hóa thông tin công trình (B.I.Modelling) là quy trình liên quan đến sự liên kết và quản lý thông tin sang định dạng kỹ thuật số của các đặc tính vật lý và chức năng của từng đối tượng. Kết quả là mô hình thông tin công trình trở thành sản phẩm của ý tưởng được chia sẻ để hỗ trợ việc ra quyết định rất sớm về những vấn đề phát sinh từ giai đoạn ý tưởng ban đầu, đến thiết kế và thi công, cuối cùng là vòng đời hoạt động của công trình đến khi bị phá dỡ.


Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) là một định dạng kỹ thuật số của các đặc tính vật lý và chức năng của một đối tượng. BIM là một sản phẩm của ý tưởng chia sẻ thông tin về một đối tượng hình thành một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho các quyết định trong suốt vòng đời của nó, được định nghĩa như một sản phẩm hiện hữu từ lúc ý tưởng ban đầu rất sớm nhất đến dỡ bỏ. (BIM Tiêu chuẩn Quốc gia - Hoa Kỳ)


Quy trình mô hình hóa thông tin công trình bao gồm hình học, không gian, ánh sáng, thông tin địa lý, số lượng và thuộc tính của các thành phần công trình. BIM có thể được sử dụng để trình diễn toàn bộ chu trình vòng đời công trình, bao gồm cả quá trình xây dựng và vận hành. Nguồn: dịch từ bài báo cáo nước ngoài không nhớ :)

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page